Vad som motverkar ett väl fungerande lymfsystem

Pump

Oro, stress, ältande, känsla av otillräcklighet, tänker negativa tankar om sig själv påverkar lymfsystemet negativt. Förklaringen till det är att denna mentala påverkan också kommer påverka andningen som blir ytligare och stressigare.

Vätskan i lymfsystemet är segflytande och innehåller protein och fett som ska transporteras runt i kroppen. Det är andning och rörelse som ser till att pumpen fungerar. Som nämnts tidigare, stillasittande och mycket inre stress med ytlig andning är alltså lymfsystemets värsta fiender.

Fettet vi äter i maten transporteras från tarmen till lymfsystemet för att nå större blodkärl uppe vid nyckelbenet. Där släpps det ut för att sedan transporteras vidare till levern.

Annan mat man äter går direkt via tarmen ut i blodet och transporteras till levern. Men fettmolekylerna är lite för stora och tar därför denna ”omväg”. Det gäller allt fett i maten utom kokosfett. Fett är viktigt, men man kan inte äta hur mycket som helst varje måltid. Då hinner inte lymfsystemet med. Måttliga mängder gäller alltså.

Alltför tuff träning kan påverka så att lymfsystemet inte riktigt hinner med. Om man svullnar efter träning, eller dagen efter träningn så kan det bero på just det. Likaså vid tydlig viktuppgång utan andra förändringar vad gäller vikt, träning eller alkoholintag.

Åtgärder omfattar lugnare träning, djupandningsövningar (yogaandning) och självmassage med eller utan torrborste.