Stress kan vara ärftligt

Stressad gravid

Det ofödda barnet kan uppleva stress från modern och det i sin tur kan påverka barnets HPA-axel senare i livet, som blir överkänslig.

Det gäller även den stress som barnet kan uppleva de första levnadsveckorna från en moder som är stressad, deprimerad, i obalans efter förlossningen. Det här påverkar barnet genom epigenetiken. (kroppen bestämmer vilka gener som ska vara påslagna).

Det kan leda till att barnet blir känsligare för ångest, koncentrationsstörningar, oro och risk för depressioner som vuxen.

Det kan vara intressant att känna till det här om man tycker att man är mer stresskänslig jämfört med andra. Vi är olika och vi har fått olika start i livet som påverkar.