Lipödem och myxödem

Överbelastning av lymfsystemet kommer skapa svullnad, ödem. Det brukar visa sig genom att du till exempel är slank om benen på morgonen, men under dagen ökar svullnaden.

Skador, slag och operationsärr kan det hindra lymfan att flöda, liksom inflammation och ytlig andning (stressandning). Lymfmassage hos utbildad lymfmassör, egenmassage och rätt djupandning kan hjälpa, men ha tålamod, det kan ta lite tid.

Det finns även hjälpmedel som kan öka på effektiviteten för att hjälpa lymfsystemet att fungera bättre. Är du intresserad av att veta mer om det, kontakta Louise Rudberg på info@louiserudberg.se

Lipödem

Svullen lar och ben

Lipödem är så vanligt att var 10:e kvinna har besvär och problemet har spridit sig ner i åldrarna. Nu är det inte längre bara kvinnor 40+ som får ökade problem med lymfsystemet.

Östrogen är en utlösande faktor även om forskarna ännu inte riktigt förstår hur. På grund av könshormonet östrogen, brukar ödemen uppstå i samband med pubertet och klimakterium. Ärftlighet påverkar också. Vid underfunktion i sköldkörtel är lymfsystem och svullnad alltid inblandat.

Det är mest överarmar och underkropp som påverkas av lipödem. Det kan göra ont när man trycker på huden, eller göra ont hela tiden. Stress, dålig andning, ältande tankar gör saken värre eftersom lymfsystemet mår bäst när man är i parasympatiska nervsystemet (lugn och ro systemet).

Vid lipödem får man lättare blåmärken. Naturligt flöde i fettväven är nedsatt och fettcellerna blir överdrivet stora. Behandlingen för lipödem är samma som för myxödem. Skillnaden är att lipödem skapar mer problem och värk som kanske aldrig går över. Många behöver speciella stödstrumpor med kompression för att slippa ännu mer svullnad och värk.

Artikel om lipödem publicerad på doktorn.com den 3 juni 2020.
Intervjuare: Matilda Lann

”Lipödemmånaden: “Sverige borde följa Storbritanniens exempel med riktlinjer för lipödem”

Lipödem har länge sopats under mattan i brist på kunskap hos vården. Margareta Haag,ordförande för Svenska Ödemförbundet, ställer krav på nationella riktlinjer för diagnosen.

Vi gjorde nyligen en enkät tillsammans med Bräcke diakoni, så vi vet att många mår väldigt dåligt och går runt i tiotals år utan att få diagnos. 40 procent är sjukskrivna. Man söker vård för smärta men får bara höra att man ska banta.

En stor andel lider av ätstörningar efter att ha testat en mängd olika viktnedgångsmetoder, till sist ger man upp. Många är arga, frustrerade, blir utbrända och börjar hata sig själva. Det här leder till depressioner och hela 17 procent är suicidala, säger Margareta Haag.

– I Sverige saknas det metoder och kunskap för att behandla lipödem. Ett stort problem är att utbildning om lymfsystemet inte ingår i vårdutbildningarna. När man är klar sjuksköterska eller läkare kan man ingenting om våra diagnosgrupper.”

Myxödem

Myxödem sätter sig främst i ansikte, ner mot halsen, överarmar och anklar. Myxödem är tydligt kopplat till underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos.

Myxödem gör att man ser svullen ut och gör det omöjligt att lyfta enbart skinnet från exempelvis överarmen. Istället för enbart skinnet vid nyp med två fingrar, blir det två, tre centimeter minst som greppas.

Här en youtubeinspelning hur man testar ”nypet” (tal på engelska):