Lymfödem, lipödem, myxödem

Svullna fotter

Överbelastning av lymfsystemet kommer skapa svullnad – ödem. Det brukar visa sig genom att du är slank till exempel om benen på morgonen, men under dagen så svullnar du. Tänk på läderstövelskaft som man knappt får på sig senare på eftermiddagen.

Har du fått skador, slag, operationsärr så kan det hindra lymfsystemet att flöda som det ska. Likaså kan inflammation störa flödet. Du behöver hjälpa kroppen med lymfmassage.

Egenmassage och rätt djupandning kan hjälpa.

Lipödem

Svullen lar och ben

Lipödem är så vanligt att var 10:e kvinna har det. Problemet har ökat ner i åldrarna. Nu är det inte längre bara kvinnor 40+ som får ökade problem med lymfsystemet, som arbetar tätt samman med sköldkörteln.

Östrogen är en utlösande faktor även om forskarna ännu inte förstår riktigt hur. Därför brukar ödemen uppstå i samband med pubertet och klimakteriet. Ärtlighet påverkar.

Det är mest överarmar och underkropp som påverkas av lipödem. Det kan göra ont när man trycker på huden, eller göra ont hela tiden. Stress, dålig andning, ältande tankar gör saken värre eftersom lymfsystemet mår bäst när du är i parasympatiska nervsystemet (lugn och ro systemet).

Vid lipödem får man lättare blåmärken. Naturligt flöde i fettväven är nedsatt och det blir överdrivet stora fettceller. Behandlingen för lipödem är samma som för myxödem. Skillnaden är att lipödem skapar mer problem och värk som kanske aldrig går över. Många behöver speciella stödstrumpor med kompression för att slippa ännu mer svullnad och värk.

Artikel publicerad på doktorn.com den 3 juni 2020. Intervjuare: Matilda Lann

Lipödemmånaden: “Sverige borde följa Storbritanniens exempel med riktlinjer för lipödem”

Lipödem har länge sopats under mattan i brist på kunskap hos vården. Margareta Haag,ordförande för Svenska Ödemförbundet, ställer krav på nationella riktlinjer för diagnosen.

Vi gjorde nyligen en enkät tillsammans med Bräcke diakoni, så vi vet att många mår
väldigt dåligt och går runt i tiotals år utan att få diagnos. 40 procent är sjukskrivna.
Man söker vård för smärta men får bara höra att man ska banta. En stor andel lider
av ätstörningar efter att ha testat en mängd olika viktnedgångsmetoder, till sist ger
man upp. Många är arga, frustrerade, blir utbrända och börjar hata sig själva. Det här
leder till depressioner och hela 17 procent är suicidala, säger Margareta Haag.

– I Sverige saknas det metoder och kunskap för att behandla lipödem. Ett stort problem är att utbildning om lymfsystemet inte ingår i vårdutbildningarna. När du är klar sjuksköterska eller läkare kan du ingenting om våra diagnosgrupper.

Myxödem

LPG massage

Myxödem sätter sig främst i ansikte, ner mot halsen, överarmar och anklar. Myxödem är tydligt kopplat till underfunktion i sköldkörteln.

Myxödem gör att man ser svullen ut och gör det omöjligt att lyfta enbart skinnet från exempelvis överarmen. Istället för enbart skinnet blir det två, tre centimeter minst som greppas.

Här kan du se hur man testar ”nypet”: