HPA-axeln – kroppens stressrespons

HPA är en förkortning av Hypotalamus, Pituitary gland och Adrenal gland.

Hypotalamus kan man kalla styrelseordförande i hjärnan medan Pituitary = hypofysen, är som VD i hjärnan.

Dessa två har nära samarbete.

image

Hypotalamus kommunicerar med hypofysen via ett hormon som heter CRH (Corticotropin Releasing Hormone). Vidare kommunicerar hypofysen med binjurarna via ett hormon som heter ACTH (Adrenal Corticotropic Hormone).  ACTH-nivåerna kan man mäta i blodprov.

Binjurarna svarar sedan hypotalamus tillbaka genom att redogöra för nuvarande nivån av kortisol. Därmed får hypotalamus besked om du är stressad eller lugn och meddelar sedan tillbaka om kortisol ska öka eller minskas. Den här processen kallas negativ återkoppling.

Om långvarig stress har pågått länge, utan tillräckligt med återhämtning, kan binjurarna bli så pass utmattade att de inte orkar producera tillräckligt med kortisol längre för att skydda dig mot stressen. Då riskerar man att hamna i en utmattningsdepression.