Adrenalin och noradrenalin

Adrenalin

Adrenalin är ett av våra mer akuta stresshormon som:

  • höjer pulsen
  • snabbar på andningen
  • gör att pupillerna blir större
  • ger oss mer spända muskler
  • höjer blodtrycket
  • höjer blodsockret och koncentrationen.

Adrenalin används också som ett läkemedel för behandling vid anafylaktisk chock. Det är när kroppen reagerar akut på någon händelse eller ämne som kan vara livshotande.

En adrenalinspruta ges i muskeln på utsidan av låret och har snabb effekt på de farligaste symtomen, exempelvis halssvullnad, andningssvårigheter och lågt blodtryck. Adrenalin lindrar också klåda, utslag och svullnad.

Noradrenalin

Noradrenalin är – utöver ett hormon – också en signalsubstans och ett förstadie till adrenalin. Noradrenalin hjälper oss att vara vakna och uppmärksamma.

Uppmarksamhet

Människor som lider av depression har ofta sänkt nivå av noradrenalin i hjärnan.

Höga nivåer kan leda till ett mer aggressivt beteende.