Prov för diplomering 100 % distans

Här följer 30 frågor för att testa dig själv hur du har tillägnat dig kunskaperna under kursen. Oftast är endast ett svar det rätta men ibland kan flera svar eller till och med alla vara rätt.

Du kan göra om provet hur många gånger du vill, men du kan inte pausa, logga ut och komma tillbaka där du slutade. I så fall börjar du om.

Du ser direkt om du svarat rätt eller inte. Du kan inte backa och rätta. Fortsätt tills alla frågor är besvarade. 75 % rätt svar är godkänt vilket motsvarar ungefär 7 fel.

När du har svarat på alla frågorna ser du en sammanställning över dina svar.

När du har ett godkänt prov så skickar du ett separat mejl till: info@louiserudberg.se.
Jag återkommer då via mejl med ditt personliga diplom.

Varmt lycka till!

Vänligen Louise