Window of opportunity – måste påbörja HRT inom 10 år efter sista mensen

Windows of opportunity är ett uttryck som när det gäller klimakteriet omfattar det terapeutiska fönstret för balanserad hormonbehandling.

Fonster

Östrogenbehandling som är systemisk, d.v.s. som påverkar hela kroppen, måste påbörjas inom 10 år från senaste menopaus = det terapeutiska fönstret. Men man kan fortsätta behandling långt upp i åren om klimakteriebesvären inte avtar. Det finns inte längre någon övre gräns enligt SFOG:s riktlinjer. Dock kan vissa läkare vara skeptiska, men det är tyvärr en annan sak.

Risken för bröstcancer ökar någon procent vid fortsatt behandling över 10 år. Denna lilla ökning får då bedömas utifrån den högre livskvalitet som själva hormonersättningen ger. Att diskutera med sin läkare.

Lokal hormonbehandling med östrogen i slidan kan påbörjas närsomhelst i livet, det finns ingen övre gräns. Lokal hormonbehandling för slidan är lågdoserad och lagras inte i kroppen. De flesta preparat säljs receptfritt på apoteken. När man slutar med den lokala behandlingen, kommer ofta besvären tillbaka. Men du kan prova dig fram.

Det enda man behöver tänka på är att om man gått igenom cancerbehandling för hormonerelaterad cancer så finns restriktioner, men i så fall har läkaren lämnat sådana upplysningar. Det finns preparat innehållande östrogenet östriol som anses säkra.

Systemisk östrogenbehandling får man inte använda efter en sådan cancerbehandling.