Läs först! Viktig information innan kursstart och datum för frågestunder

Grattis till ett bra beslut!
Du har valt att lära dig mer om hur din kropp fungerar hormonellt. Det kommer du ha nytta av i många sammanhang.

Använd gärna Chrome webbläsare och läs från dator för bästa upplevelse.

Kursen är upplagd så att du kan hoppa mellan blocken men ett hett tips är att först gå igenom alla delar i den ordning de finns angivna. Kursen består av en mix av inspelat material där Louise Rudberg föreläser samt texter, bilder och ibland nedladdningsbart material.

Kursen uppdateras löpande med detaljer som justeras, någon fakta kan ändras etc. Den är alltså levande.

Skulle du vilja reglera uppspelningshastigheten på inspelade videos, kan du göra det här nedtill i videons inställningar:

image 3

Kursregler

Du har nu fått en egen unik login till kursen och den är personlig. Jag är tacksam över att du inte sprider din inloggning till andra då den är avsedd endast för dig.

Genom att påbörja dina studier godkänner du också reglerna kring innehållet och att kopiering av kursmaterialet i mitt befintliga skick för att sälja i egna kanaler, kommer att få juridiska påföljder.

Du kan påbörja din köpta kurs inom tre månader från köpdatum och du har tillgång till allt innehåll i kursen under minst 12 månader.

Louise Rudberg Consulting har fullständiga rättigheter till allt kursmaterial. Sprid gärna din kunskap på det sätt som du tycker är lämpligt och så att fler kvinnor kan få hjälp och stöd. Innehållet får användas för eget bruk men man får inte kopiera mitt kursmaterial i befintligt skick för att sälja vidare eller producera egna föreläsningar. Ska du sprida informationen till exempel via en egen föreläsning, då måste du skapa ditt eget material med bilder etc. Bilderna som används i presentationerna är upphovsskyddade.

Genom att påbörja dina studier så godkänner du också angivna kursregler.

Här följer en enkel instruktion med ett exempel hur du går igenom kursen

Frågestunder

1 tim frågestunder på kursinnehållet sker online och erbjuds följande datum:

ti 9/5 kl. 12-13
to 25/5 kl 20-21
to 15/6 kl 20-21
ti 4/7 kl 20-21

Sommaruppehåll

ti 22/8 kl 20-21
fre 25/8 kl 08.30-09.30
ons 13/9 kl 20-21

Du skickar in dina frågor via mejl till: info@louiserudberg.se senast tre arbetsdagar före frågestunden. Därefter får du login till Zoom webbinarium då vi går igenom frågor och diskuterar svaren. Frågestunderna spelas in.

Prov för diplomering

Om du väljer att skriva provet för att få ett personligt kursdiplom utskickat via mejl, så gör du det i den separata modulen som heter ”Prov”. Där står också fler detaljerade instruktioner. Provet består av kryssfrågor som avser både det vi går igenom under de lärarledda lektionerna, liksom det som du lär via dessa självstudier.

Du kan skriva provet hur många gånger du vill och 75 procent rätt är godkänt.

Jag önskar dig härliga timmar av intressant lärande.

Louise 2dec 16610 Redigera 3

Vänligen
Louise Rudberg
Kursansvarig
info@louiserudberg.se