Vad är en signalsubstans

Signalsubstanser och hormoner är i ständigt samspel och påverkar måendet.

Signalsubstanserna styr dina känslor och tankar men det är hormonernas påverkan på dem, som avgör hur du mår just nu.

Signalsubstanser

En signalsubstans är ett kemiskt ämne som överför impulser (signaler) från en nervcell till en annan. De är mycket viktiga kemikalier i nervsystemet.

Mellan nervcellerna finns små mellanrum som heter synapser. För att signalsubstanserna ska kunna färdas mellan nervcellerna – via synapserna – behöver det finnas rätt mängd signalsubstanser som kan “hoppa över” i tomrummet, samt receptorer som snabbt kan skicka dem vidare.

Ett annat namn för signalsubstanser är neurotransmittorer och de kallas ibland även för hjärnans budbärare

Impulserna vandrar ständigt i kroppen till och från hjärnan för att bland annat styra våra rörelser, känslor, tankar, matsmältningsorgan, lungor och hjärtat. Du känner säkert igen hur hjärtat kan rusa på när du blir nervös för någonting. Det är noradrenalin och adrenalin som påverkar hjärtat.

Signalsubstanserna har ett tätt samarbete med våra hormoner, särskilt våra stresshormoner. Du mår som du gör för att dina hormoner påverkar signalsubstanserna. Om man till exempel har lågt östrogen eller högt kortisol kommer det påverka signalsubstansen serotonin, som sjunker. Med lågt serotonin känner man sig mer lättstressad, ältar mer, upplever ångest, sover sämre, får större sötsug etc. Typiska symtom under klimakteriet.

Det finns över 50 olika signalsubstanser men vi kommer här bara nämna några som är viktiga för de kvinnliga hormonerna.

Signalsubstansernas uppgifter

Signalsubstanser är inblandade i komplicerade processer som gör oss till den typ av personlighet vi är och de är oerhört viktiga för hur våra hjärnor fungerar:

  • för att lagra minnen och för att minnas
  • för tankar som ständigt pågår i hjärnan
  • för sömn och vakenhet
  • för aptit
  • känsel
  • för alla typer av känslor
  • för motorik.

Signalsubstanser i obalans får stor påverkan på hur du mår.  Vi kan rätta till obalanser med hjälp av kosttillskott, mediciner, hormonersättning i klimakteriet, livsstilsförändringar, bra tarmhälsa. Men även med meditation.

Cirka 80 % av kroppens serotonin produceras i magen, för att sedan spridas via vagusnerven upp till hjärnan för att verka där. Obalanser i mage/tarm kan därför påverka serotoninproduktionen negativt och därmed påverka hjärnans serotonin.

Viktigt med balans mellan dämpande och stimulerande signalsubstanser

I balans

Vi delar in signalsubstanserna i två grupper med fokus på de mest intressanta under klimakterieprocessen.
De dämpande (gaba och serotonin) som lugnar sinnet och de stimulerande (noradrenalin och dopamin) som trycker på gaspedalen, ger energi och fokus.

Balansen är ofta rubbad under framförallt förklimakteriet då de största förändringarna kring måendet brukar uppstå. Det är alltså inte bara de svängande hormonerna som är förklaring till varför alla symtom uppstår, utan även hur de påverkar de sekundsnabba signalsubstanserna.