Serotonin och endorfin

Sidan 163 i Davids bok Sex substanser som förändrar ditt liv

Cytokiner som frigörs vid inflammation påverkar immunceller att ta byggstenen tryptofan och konverteramed hjälp av enzymet IDO till något som heter kynurenin som har neurotoxisk potential, giftigt för hjärnan

Det innebär en minskning av byggstenar till serotonin och bildar ett giftig ämne för hjärnan.

Träning bidrar till en ökad förbrukning av kynurenin ute i kroppen och därmed skyddas hjärnan från substansen (tyska idrottsuniversitetet i Köln.