Schema – så konverterar hormonerna i kroppen

För att få en bättre förståelse för hur hormonerna bildas i kroppen presenteras här ett förenklat flödesschema. Det är samma schema som ingår i föreläsningen ovan.

Schemat är en förenklad bild av det verkliga flödet. Jag har lyft fram de viktiga delarna för denna kurs.

Konvertering konshormoner ver2

Vad händer i hjärnan när vi stressar?

Stress för kroppen och hjärnan kan bero på dåligt näringsintag, sömnbrist, för mycket träning, dåliga relationer, vantrivsel på arbetet eller av en mängd andra skäl.

Kroppen fokuserar då på att bilda stresshormonet kortisol istället för könshormonerna östrogen, progesteron och testosteron.
Se ”Prio 1” i bilden, pilen mellan progesteron och kortisol. Att rädda liv är alltid prio i människokroppen, att föröka sig blir då sekundärt.

Konsekvensen blir brist på könshormon och ägglossningen kan utebli.

I klimakteriet är det väldigt viktigt att se över och stoppa sina värsta stressorer för att inte riskera att hamna i större hormonell obalans.

Östron – bildas i fettväven och är viktigt postmenopaus

Östron är det östrogen som primärt bildas i fettväven. Det är vanligt att kvinnor lägger på sig några kilo under postmenopaus, alltså när mensen helt upphört. En förklaring kan vara att kroppen vill behålla sin östrogenproduktion så länge som möjligt. Östron kan omvandlas både till östradiol och östriol – se pilarnas riktning ovan.