Progesteron och symtom när progesteron är i obalans

Progesteron

I de olika kursavsnitten under rubriken ”Hormonella faser” beskrivs övergripande kring hormonella förändringar under de olika perioderna av klimakteriet och hur de påverkar kroppen. I detta avsnitt går vi in på funktionen hos de tre östrogenerna samt repeterar mer kring hur obalanserna kan yttrar sig.

Under förklimakteriet tar man sällan blodprover på hormoner inom vården, eftersom värdena växlar hela tiden. Symtom är de man baserar sina åtgärder på.