Överfunktion – hypertyreos

Trott

Vid hypertyreos bildar immunsystemet antikroppar mot sköldkörteln (TRAk), som liksom TSH stimulerar sköldkörtelns TSH-receptorer, vilket gör att för mycket hormon produceras. 

Symtom vid överproduktion

  • Svettningar och värmekänsla
  • Trötthet och dålig sömn
  • Menstruationsrubbningar
  • Hjärtklappning, ökad puls, darrningar
  • Lös mage, viktnedgång
  • Nervositet, oro, depression och lätt för att gråta
  • Irritation och ilska
  • Muskelsvaghet
  • Ögonen kan kännas irriterade, stirriga.

Vid behandling av hypertyreos försöker man på olika sätt hämma sköldkörteln så att den inte kan producera för mycket hormon.

Det finns olika behandlingar, men att operera bort delar av eller hela sköldkörteln liksom att behandla med radioaktivt jod är de vanligaste.