Menopause rating scale – vad är det

MRS bild1024 1

Menopause rating scale är ett internationellt godkänt formulär och finns översatt till ett flertal språk.

Det innehåller listade klimakteriesymtom och med möjlighet för kvinnan att fylla i hur stort problem varje symtom är. Lämpligt att ta med sig ifyllt till sin läkare.

Här nedan har du blanketten för ifyllnad. Ladda ner på din dator och spara. Du kan använda den fritt som du vill. För att sedan spara det du fyllt i behöver du döpa om filen.