Forskning på bioidentiska hormoner

Det råder fortfarande en del skepsis bland många läkare i Sverige kring bioidentiska hormoner. Man säger till sina patienter att det inte finns forskning på att det är säkert och vill inte befatta sig med sådant.

Östrogen och testosteron är bioidentiskt. Det är progesteron som man diskuterar.

Det finns visst forskning på kombinationen östrogen och bioidentiskt progesteron.

Forskning
  • Amerikansk studie från 2018 (Replenish-studien) – inte ökad risk för livmodercancer med bioid östrogen + bioid progesteron (Utrogest/Utrogestan)
  • Amerikansk studie Pepi-studien samma resultat
  • 2016 publicerades en utvärdering från expertgrupper av gynekologer och endokrinologer från flera EU länder, granskning av 40 studier

De rekommenderar transdermalt östrogen + bioidentiskt progesteron som förstahandsval!

Varför får inte svenska kvinnor bioidentiskt progesteron som förstahandsval för klimakteriebesvär, utan endast vid IVF?

Sen vill svenska läkare gärna se SVENSKA studier. Jag har många gånger undrat varför man inte kan lära av andras erfarenhet…

https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/03/Mer-kunskap-behovs-om-bioidentiska-hormoner/