Binjurarnas roll

image 3

Binjurarna sitter som små hattar ovanpå njurarna och är ungefär stora som valnötter.

Binjurarna består av:

  • en yttre del: binjurebarken
  • en inre del: binjuremärgen

Märgen och barken producerar olika hormoner. Binjurarnas primära uppgift är att reglera stressresponsen i kroppen genom HPA-axeln (Hypothalamus – Pituitary gland – Adrenal glands).

De tre hormonerna som är inblandade i stressresponsen heter:

  • kortisol
  • adrenalin
  • noradrenalin

Binjurarna hjälper även till att producera könshormoner. Efter klimakteriet – när äggstockarna inte är aktiva längre – är det binjurarna som tar över produktionen av östrogen, utöver den produktion som sker direkt i kroppens fettväv (östron). Det gäller även testosteron och minimalt med progesteron, det lilla som kvarstår efter att ägglossningen har upphört för gott.