Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed
Beautiful Attractive Asian woman wearing white shirt sitting on bed have a bladder pain or uti pain after wake up in the morning feeling so illness,Healthcare Concept.

Att sköta om sitt underliv är lika viktigt som att ta hand om huden i ansiktet. Slemhinnorna i underlivet är känsliga och med stigande ålder kan allt skörare slemhinnor ställa till besvär såsom klåda, ömhet eller obehaglig lukt. Med rätt kunskap och omvårdnad går det att åtgärda innan besvären blir allvarligare.

I den här kursen går vi igenom olika symtom på obalanser i underlivet samt förslag till åtgärder. Det finns även listor med produkter med och utan hormoner. Kursen innehåller inte information om produkter för systemisk behandlingar – hormoner för hela kroppen.