Stress

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
995
Kom igång
This kurs is currently closed

Stress

Grälsjuk

Stress utan återhämtning är inte bra för någon människa oberoende av kön eller ålder, men med klimakteriet i fokus så är stress rent förödande. 

Om det är något du bör arbeta med att hantera så är det stressen i ditt liv, för den ställer till så mycket oreda i hela kroppen.

Stress förbrukar också serotonin, det balanserande hormonet som gör dig “lugn, glad, tolerant och trevlig” för andra i din närhet.  Du känner säkert igen hur stickig man kan bli efter längre perioder av stress utan återhämtning, det tänder liksom till av ingenting.