Signalsubstanser

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
495
Hjärnans tankar

Signalsubstanser och hormoner samspelar ständigt och påverkar hur du mår. Signalsubstanserna styr dina känslor och tankar men det är hormonernas påverkan på dem, som avgör hur du känner dig precis just nu.

Kurs innehåll

Expandera alla